Månad: september 2019

Viktigt med juridisk hjälp i bokföringen

Bokföringen ska skötas enligt konstens alla regler. Inte allt för sällan kan du se företag som försöker sköta bokföringen på egen hand. I längden kan dock detta sluta med en rejäl upptaxering. I värsta fall kan du även bli åtalad för bokföringsbrott. I anslutning till detta ser branschorganisationer ett ökande behov av företag som ombesörjer både juridik och bokföring.

Att starta eget är inte alltid så enkelt som det låter. Än svårare blir det när du som företagare ska utforma kontrakt och bindande avtal. Många vänder sig till sin bokföringsbyrå för att få hjälp med dessa frågor. Redovisningsekonomer och revisorer är dock inte alltid berättigade till att utforma vissa kontrakt. Ett bra exempel på nyttan av laglig hjälp kan du läsa om här: https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/jobbade-som-hastskotare-far-inte-komma.htm

Vem ansvarar för bokföringen?

  • Har du exempelvis ett aktiebolag är det du som näringsidkare som ansvarar för bokföringen. Det finns en rad olika bestämmelser som reglerar hur det går till i praktiken. Alla transaktioner ska kunna stärkas med kontoutdrag. Det finns även bestämmelser för hur länge du ska förvara bokföringen.
  • Det kan bli tal om bokföringsbrott om du med uppsåt försökt manipulera bokföringen. Det kan då handla om ett belopp som du medvetet undanhållit för skatteverket. Flera faktorer påverkar straffvärdet för det här brottet.
  • Bokföringsbrott kan i värsta fall leda till ett fängelsestraff. Det ska då vara tal om ett stort belopp som du inte har registrerat i bokföringen. Straffvärdet är som längst 6 år.
  • En redovisningskonsult eller en revisor är ingen garant för att du inte kan bli dömd för bokföringsbrott. Det är fortfarande näringsidkaren som har huvudansvaret. Konsulten kan dock även få ett straff som medskyldig.

Ansvaret för att sköta bokföringen är således starkt fokuserat på näringsidkaren. Det finns dock en del gråzoner, speciellt när det gäller ansvarsrelationen mellan näringsidkare och redovisningskonsult. Det finns ofta ett behov av juridisk hjälp för att säkerställa att allt sker korrekt.  Det finns en pålitlig juridikbyrå i Dalarna. Alla deras uppgifter hittar du härMerinfo

Redovisning kombinerat med juridik

Många undrar Hur du kombinerar bokföring och juridiska tjänster. Det finns byråer du kan vända dig till som kombinerar dessa områden. Dessa byråer kan försäkra dig om att bokföring är korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Uppkomsten av dessa kombinerade byråer kan också hjälpa revisorerna.

Revisorsnämnden har skrivit om sin avsikt att revidera kraven för att bli revisor. Revisorerna har historiskt sett genomgått en utbildning inriktad mot företagsekonomi. De har därefter skaffat sig arbetslivserfarenhet för att på sikt kunna bli revisorer. Revisorsnämnden har för avsikt att bjuda in flera personer med en annan utbildningsbakgrund. Juridik är en av dessa bakgrunder. Bokföringens krav på juridisk kunskap verkar med andra ord inte minska i framtiden.

Andra perspektiv inom juridiken

De allra flesta tänker nog inte på bokföring i relation till juridik. Faktum är dock att juridik innefattar i princip alla samhällssektorer.

  • Offentlig rätt innefattar den offentliga sektorn. Mer precist handlar det om relationen mellan privatpersoner och den offentliga sektorn. Detta är ett mycket brett område som innefattar allt från rättsväsendet till skatterätten. Den offentliga rätten reglerar även hur myndigheter får agera i olika situationer. Ett bra exempel är lagen om upphandling, som bland annat förhindrar nepotism i affärsrelationer mellan den statliga sektorn och privatpersoner.
  • Miljörätten omfattas även den av offentlig rätt. Det är ett område som är extra aktuellt i dagens debattklimat. Inom det här området gör man en skillnad mellan svensk miljörätt och internationella konventioner. Vi har genom att ha skrivit under dessa konventioner gått med på regler som vi inte kan påverka med svensk lag.
  • Civilrätten är fokuserad på relationen mellan privatpersoner. Ifall du har hamnat i en konflikt med en annan företagare är det alltså tal om civilrätt. Det finns exempel där det offentliga kan blandas med civilrätt. Ett exempel är arbetsrätt.

Juridiken påverkar starkt vårt sätt att leva. Förhållandet är detsamma även utanför Sverige. Det finns många olika exempel på detta. Ett är när en Juridisk aktion i Ungern leder till stora förändringar.

Hur du bör agera

I den här artikeln har vi försökt redogöra för hur juridiken påverkar oss i relation till bokföring. Driver du ett företag kommer du med största sannolikhet någon gång behöva juridisk hjälp. Ifall du tecknar ett avtal kan du även tänka på det eventuella behovet av hjälp i ditt privatliv. Civilrätten omfattar som sagt en rad olika områden. Du kanske någon gång hamnar i en situation där skilsmässa är den enda utvägen. Beroende på vilket avtal du har tecknat kan du kanske använda ditt befintliga avtal till privata angelägenheter. 

I vilket fall kan det inte skada att redan ha etablerat en god juridisk kontakt. Du har då ett försprång när du behöver hjälp i ditt privatliv. Det är inte heller helt osannolikt att du kan få en rabatt baserat på att du redan är befintlig kund.  

Nya affärssystem på olika språk

Utan ett bra affärssystem är det svårt att gå framåt. Det är lite som att stå och trampa vatten. Du sjunker kanske inte men din fart är långsam. Därför är det ett område där du verkligen ska satsa på. Titta runt lite och välj ett system som passar dina behov. För alla jobbar på olika sätt och med sina egna, speciella förutsättningar. Bland annat har affärssystem på ett främmande språk sina sidor som du bör ta med i beräkningen. 

Det säger sig självt att du måste vara väl organiserad. Till och med verksamheter som är små och inte har så många anställda märker stor skillnad när de planerar sina arbetsdagar. Alla ska veta vad de har för uppgifter, när de ska vara klara samt vem som de eventuellt ska samarbeta med. Det lägger grunden för en effektiv och produktiv verksamhet. Samtidigt så måste ledningen hela tiden ha full kontroll över företaget. Kanske inte alltid de små detaljerna, men det ska inte komma några otrevliga överraskningar. 

Inte så svårt att planera

Egentligen är det inte alls så svårt att ha ett effektivt system för ditt företag. Det vill säga, det sker inte över en natt. Men genom att göra små förändringar kan du ofta uppnå goda resultat. Att investera i ett bra affärssystem är definitivt något som är viktigt. För här har du chansen att binda samman ditt företag i en effektiv enhet. Det är lätt att ha en översikt när allt är samlat i samma system. Samtidigt får dina medarbetare något att arbeta med som gör deras uppgifter lättare att fullfölja. I tid och med den kvalitet du förväntar dig. Många arbetsplatser satsar på tidrapport och projektdagbok

För att kunna gå framåt måste de anställda ha bra redskap. Annars kommer de att lägga ner värdefull tid på administration, kommunikation och ibland felsökning. Ge dem något som kan fungera som en bas för deras arbete. När de har bra verktyg kan du också förvänta mer av dem. Det vill säga att de ska göra ett gott dagsverke och bidra till at företaget går i rätt riktning. Med ett stabilt affärssystem kan du lägga fokus på arbetet. Ingen tycker det är roligt att bli försinkad när något inte fungerar. Det är det minsta du kan göra för dina medarbetare. 

Hur du blir starkare

Att installera ett nytt affärssystem kan ta tid. Speciellt om det är ett stort företag med flera olika avdelningar som ska kopplas ihop. Men du gör det ju inte själv. Istället så beställer du ett nytt system, och med installeringen inkluderad. Det innebär att en specialiserad firma jobbar hårt med att dels installera systemet så att det fungerar som det ska. Men de utbildar även personalen och hjälper dem komma igång med allt det nya. Computer Sweden skriver om hur storkunder förnyar affärssystem. 

Allt detta är en process som kan ta lite tid. Samtidigt måste du vara väldigt försiktig så du inte förlorar information när du byter system. Men det är något som experterna känner till, och de ger dig tips om hur du kan göra en rejäl backup som förberedelse. En del medarbetare kommer att acceptera och omfatta systemet lite snabbare än andra. För en del kommer det att kännas så skönt att äntligen kunna jobba på utan avbrott. 

Många av de moderna systemen är så väl utvecklade att du snabbt förstår logiken bakom de olika funktionerna. Vissa är speciellt utformade för din bransch, vilket gör det ännu enklare att komma igång och använda dem. En del har kapacitet för tillväxt. Verksamheten kanske inte är så stor just nu, men vartefter som den växer till så kan du också utöka systemet. Det gör att du slipper byta inom en snar framtid, och istället kan fortsätta att lägga fokus på själva arbetet. 

Ett språk som alla förstår

Flera system har funktioner så att du automatiskt kan skicka ut arbetsorder, ge feedback och markera uppgifterna som utförda. Inte alltid så lätt när affärssystem och arbetsorder skrivs på ett främmande språk. Nu när det blivit så vanligt att importera arbetskraft så har det uppstått en del situationer när de inte riktigt förstår arbetsordern. Många av de nya invandrarna har inte heller ett bra grepp om språket, även om de kan vara mycket skickliga med sitt yrke. 

På sina håll har man anställt folk som talar samma språk för att utbilda och lära upp nya rekryter. Det kan också inkludera lära sig uttryck på det språk som systemet är gjort på så att du kan förstå alla instruktioner. Språkförbistringen innebär ju inte att de inte förstår någonting. När det väl förklarats så brukar jobbet flyta på utan några större problem. Det är lite som att plugga en ordbok, där du får lära dig det viktigaste först. 

En effektiv arbetsplats

Det gäller att vara effektiv. Konkurrensen bara växer till sig och många talar om en ekonomisk kris. Du har inte råd att slösa med dina resurser, vare sig det är fråga om personalen eller pengar. Inte så att du ska pressa de anställda att jobba dubbelt så mycket. Men du måste hjälpa dem vara effektiva, och ett av de bästa sätten är genom att ge dem bra system att jobba med. Det är en investering men det kommer inte att ta lång tid innan du ser hur det lönar sig. Oavsett hur stort eller litet ditt företag är så bör du vara organiserad och ha ett bra system på plats.