Månad: januari 2021

Fler kontroller av körkort

Vi vill till varje pris motverka olyckor i trafiken. Myndigheterna och regeringens försöker hela tiden motverka olyckor som har dödlig utgång. Man börjar i regel väldigt tidigt med detta arbete. Redan i grundskolan får barnen lära sig riskerna med att inte respektera trafikreglerna. Men vem är det som kontrollerar att förarna har ett giltigt körkort?

Polisen brukar vara den myndighet som kontrollerar detta. Du är skyldig till att visa upp ett giltigt körkort om du kör bil och blir stoppad av polisen. Om du inte kan göra detta kan du göra dig skyldig till brott. Men hur vanligt är det att polisen stoppar förare?

De brukar i regel ha ett visst antal kontroller per år. Varje region brukar sätta upp ett specifikt antal kontroller utifrån deras förutsättningar. Enligt vissa röster i samhället är dock deras arbete inte tillräckligt.

Man menar att för många förare tar risken att köra utan giltigt körkort. Detta kan i sin tur leda till fler dödsolyckor som hade kunnat förhindrats. Som vi alla vet har dock polisen begränsade resurser. Arbetet i trafiken är i regel inte heller den mest populära arbetsuppgiften hos konstaplarna.

Andra myndigheter bör därför ta ett större ansvar i denna fråga. Socialtjänsten blev ertappad och det ledde till konsekvenser. Denna myndighet måste ta ett större ansvar för denna fråga, och speciellt för de personer som förekommer i deras register.

Regeringen har också ett stort ansvar. Det är i slutändan deras budget som sätter riktlinjerna för de myndigheter som är ansvariga för kontrollerna. Utan tillräckliga anslag kommer detta arbete att försummas. 

Medborgare som inte respekterar svensk lag

Vi kan konstatera att en del medborgare inte är rädda för de rättsliga konsekvenserna av att köra utan körkort. Men varför är man villig att ta denna risk?

  • En del personer har fått sina körkort indragna på grund av en förseelse. Detta brukar vara en tillfällig indragning. De kommer därför kunna börja köra igen efter 6 månader eller ett år. Vi pratar alltså om en relativt kort tidsperiod.
  • En del förare väljer dock att fortsätta att köra under denna period. I många fall handlar det förmodligen om svårigheterna i att bryta en gammal vana. De är villiga att ta risken, speciellt med anledning av det begränsade antalet kontroller. 
  • Andra privatpersoner väljer helt enkelt att köra trots att de saknar körkort. Detta är direkt olämpligt och livsfarligt.
  • Det finns förmodligen många anledningar till att man väljer att göra detta, även om samtliga anledningar helt saknar laglig och moralisk grund. Det kan exempelvis handla om en person som har ett körkort i ett annat land. Samma person har däremot inte rätten till att överföra detta körkort till Sverige.
  • I dessa fall kanske denna person känner sig orättvist behandlad, samtidigt som att hen tycker sig känna till trafikreglerna samt ha en god körvana. 
  • Kriminella utgör en annan grupp som känner sig berättigade till att köra utan körkort. Kanske har dessa personer ett redan långt belastningsregister. De kanske har valt att stå utanför samhället. Det blir i dessa fall enkelt att argumentera för att man bör få köra, trots att det är olagligt.
  • Denna grupp utgör också ett problem vad gäller att köra med droger eller alkohol i kroppen.

Åklagarna gör ett bra jobb gällande att åtala och döma dessa människor.  I början var det svårt, men förhandlingarna blev bättre tack vare RiVe.

Andra fortskaffningsmedel

Det är inte bara bilister som bryter mot lagen. Dagens Juridik rapporterar om hur många som kör moppe utan körkort. Du kanske har märkt att det inte bara handlar om mopeder på två hjul? Faktum är att det blir allt vanligare med så kallade mopedbilar.

Dessa mopedbilar kan likna vanliga bilar för ett otränat öga. Det bör dock tilläggas att mopedbilarna måste ha en varningstriangel under bagageutrymmet. Polisen har identifierat flera problem med dessa nya fordon.

Ett problem är att de i många fall körs av ungdomar. Som vi alla vet tenderar ungdomar att ha ett begränsat omdöme. De saknar också vana av att vara i trafiken. Det är nämligen enklare att ta körkort för moped än för bil.

Polisen måste därför lägga mer tid på dessa förare och deras fordon. Detta innebär att man har fått utökade ansvarsområden. Förut behövde man bara kontrollera vanliga bilar samt mopeder på två hjul. Nu har detta ansvarsområde utökats samtidigt som man bör genomföra mer omfattande kontroller.

Som jag redan har nämnt måste mopedförarna ha ett körkort. På så sätt bör kontrollerna av förarna inte vara en särskilt svår uppgift. När man väl utför kontroller bör man dock inte bara inspektera förarbevis. Man bör också kontrollera att fordonen är lagliga.

En mopedbil får exempelvis inte gå fortare än vanliga mopeder. Polisen har möjligheten till att kontrollera detta om de stoppar en mopedbil. Detta tar dock tid, tid som hade kunnat användas till att beivra andra trafikbrott.

Du kanske märker att det växer fram en problematisk bild över detta nya polisiära område. Utökade kontroller innebär att man måste ta tid från en annan verksamhet. Samtidigt är detta område otroligt viktigt för samhället. 

Alla medborgare måste kunna känna sig säkra på vägarna. Man måste också kunna lita på sina medtrafikanter. 

Nå ut med information

Kanske bör man arbeta mer med utbildning istället för kontroller. Idag kan polisen nå ut till både ungdomar och vuxna genom en rad olika kanaler. Sociala medier är främst populära hos ungdomar liksom andra typer av nätforum. 

Polisen skulle kunna marknadsföra sina tjänster där ungdomarna bevisligen befinner sig. Jag tror också att ungdomarna hellre lyssnar på ett budskap som kommer från en plattform som är förknippad med något roligt. Klassrummet är inte alltid en rolig plats.

Samma förhållande gäller för vuxna. Vuxna är kanske inte lika aktiva på sociala medier. De använder i vilket fall internet för att ta reda på information. Podcastradio är populärt hos vuxna så väl som många unga. Hos Breakit får du veta mer om poddvärlden. 

Detta medium lämpar sig alldeles utmärkt för informationsspridning. Man kan exempelvis använda sig av reklam eller betalda samarbeten. Dessa investerade pengar kommer förmodligen kunna spara in på resurserna som används ute i trafiken. 

Det kanske inte är lämpligt för myndigheter att lägga pengar på marknadsföring. Samtidigt har vi sett att det är svårt att konkurrera med privata företag gällande att göra sin röst hörd. I slutet av dagen handlar det om att investera skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Om man gör detta på marknadsföring i sociala medier eller egna resurser spelar egentligen inte så stor roll om slutresultatet blir bra.

Framtiden

Polisen och myndigheterna kommer med all sannolikhet fortsätta att arbeta med trafiksäkerheten. Kontroller av körkort är en viktig del av detta. Samtidigt måste vi vara medvetna om att flera fortskaffningsmedel kommer tillkomma på marknaden. Breakit skriver om återvinning av elcyklar.

Dessa el-cyklar har varit på tapeten under de senaste åren. Man har bland annat ifrågasatt säkerheten med att använda sig av dessa cyklar i stadskärnorna. Polisen kommer säkert behöva hitta ett sätt för att förhindra detta nya fortskaffningsmedel på vissa vägbanor. 

Det är möjligt att man kommer införa ett körkort. I vilket fall kan man konstatera att detta också kommer innebära mer jobb för polisen. Vi har redan konstaterat att kontrollerna kommer utökas i framtiden. Frågan är dock om andra myndigheter måste kliva in för att ta mer ansvar för denna fråga. Det är inte gynnsamt om en ensam myndighet måste ta hela ansvaret för denna fråga.

Inte alla som trivs med arbetsmarknadsfrågor

Det är bra att folk har olika intressen. Om alla tyckte om att laga mat skulle samhället stanna upp. Som det är nu finns det alltid någon som väljer en viss utbildning eller yrke, så att det blir mer eller mindre jämnt fördelat över lag. Du har en firma som tar hand om din bokföring, en annan som städar kontoret. Sedan har du dina jurister, för att inte glömma busschauffören som gör att du kan pendla till jobbet. 

En del trivs med arbetsmarknadsfrågor och kan diskutera dem långa stunder i taget. Vilket är bra, för här finns det mycket att säga. Alla jobbar och arbetsrätt är mycket viktig. Men det är inte för alla, utan en del trivs med att lägga sin energi på annat. När du lägger samman alla dessa intressen får du ett någorlunda väl avrundat samhälle. Så när du behöver en jurist eller någon annan speciell yrkesgrupp, så har du möjligheten att få professionell hjälp.

När lagen inte är så tydlig

Ofta så vänder sig folk till en expert, typ jurister, när de har ett problem. Det finns flera situationer som är svåra att hantera för en helt vanlig person. Eftersom alla har sin egen inriktning är det bara naturligt att låta en expert eller professionell person ta hand om ärendet. Tänk bara hur illa det kan gå om du själv försöker byta rör under diskhon istället för att ringa efter en rörmokare. Det är ännu viktigare att be om råd när det kommer till juridiska frågor. Många har fått hjälp av Rive Juridiska Byrå

Framför allt gäller det här när lagen inte är så tydlig som du skulle önska. Som när en arbetsgivare försöker köra över dig och få sin vilja igenom. Med mer eller mindre dolda metoder. Då behöver du en expert på arbetsrätt vid din sida. Eller när släktingarna inte kan komma överens om arvet. Det finns så många situationer som helt vanliga människor kan råka ut för när de behöver juridiskt stöd. Se hur RiVe hjälpte sina klienter på bästa sätt. 

Ett modernt samhälle

Lagar och regler är i ständig rörelse. Så till vida att de utökas och justeras så gott som konstant. Det är bara naturligt eftersom allting annat också förändras. Det handlar om utveckling, där koncept som var nya igår är gamla idag. Naturligtvis är det mycket som förblir stabilt. Grunderna för lagboken förändras inte, utan det är ofta mest nyanserna. Vilka kan vara nog så viktiga om det är något som berör just dig. Experterna vill modernisera rättssystemet så det passar dagens standard. 

Vissa jurister jobbar för fullt med att få igenom förändringar. Det är klart att Sverige har kommit ganska långt. I andra länder kämpar de fortfarande för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i lagen. Men det innebär inte att svenska jurister kan vila på sina lagrar. Istället har de ett ansvar. De flesta jobbar kanske bara på, men försöker hitta sätt att tillämpa lagen på som kan hjälpa deras klienter. Genom dessa överläggningar så kan det ibland komma upp ett behov för modernisering. 

En skiftande arbetsmarknad

Det är inte en överdrift att säga att förändringarna på arbetsmarknaden har varit enastående. Bra eller dåligt är en annan fråga, men helt klart är arbetslivet helt annorlunda idag än det var för bara en 30 år sedan. Många av de här skiftningarna beror på modern teknologi. Digitala hjälpmedel som gör livet helt annorlunda på de flesta sätt och vis. 

Som politiker är det viktigt att hänga med i svängarna. Folk är intresserade av sina liv. Om du vill göra ett gott intryck och vinna röster så är det här något att ta med i beräkningen. Det är klart att arbete och allt som rör det är ett stort begrepp. Du måste inte lägga fokus på samma sak hela tiden, utan kanske sprida ut ditt eget intresse över flera områden. Steget över från arbetsmarknadspolitik till skattefrågor, läs mer i Aftonbladet

2187-7-3

Så enkelt kan det vara. Om du inte trivs att jobba med ett visst ämne, typ arbetsmarknadspolitik, så är det bäst att byta inriktning. Speciellt för en politiker eller jurist som förväntas göra något för andra. Om du inte känner för en viss sak så är det svårt att engagera sig på rätt sätt. Du vill inte göra ett halvbra jobb bara för att det är tråkigt. 

Juridiska frågor som kräver ett svar

När du drabbas av en orättvisa eller problem av något slag så önskar du finna en lösning så fort som möjligt. Speciellt om det involverar ditt dagliga liv, som när något sker på arbetsplatsen. Det finns svartsjuka människor som försöker förstöra för andra. Eller arbetsgivare som bara tänker på sin egen vinning och inte gärna följer lagen bara för att det kosta för mycket. Som tur är hör inte dessa situationer till normen. De flesta är helt okej. 

Men när du behöver hjälp är det viktigt att så fort som möjligt få en kunnig person vid din sida. En jurist som kan ge dig goda råd och kämpa kampen för dig. Som kan lagen och vet när du har blivit dåligt behandlad. Inte bara det, men som vet vad du kan göra åt det. Även jurister råkar illa ut, men det är inte alltid en laglig fråga. Expressen tar upp fallet om juristen som mördades av sin fru. 

Lagar som förändrar framtiden

Ibland är det dags för stora förändringar. Arbetsrätt har varit en het fråga under en tid. Det har diskuterats och vridits på i det oändliga. Eftersom det är en komplicerad samling lagar så är det inte så lätt att komma fram till ett enhälligt beslut. Det är ju också något som påverkar så gott som alla i samhället. 

Vissa reformer kan faktiskt förändra framtiden. De har ett stort inflytande på samhället och ger vissa grupper ett helt nytt sätt att jobba på. Det är klart att de flesta lagar redan har stadgats. Lagboken är tung och gedigen. Den har funnits ett bra tag och är väl genomtänkt. Men det betyder inte att vissa saker inte kan förbättras. Det finns utrymme för förbättring. 

Speciellt som hela samhället är i ständig utveckling. Det är mycket nytt som kommit upp och som måste representeras i lagen. Elektroniken och den digitala utvecklingen har skapat nya situationer som inte ens existerade för några årtionden sedan. 

Allt det här måste få plats i lagen. Det är inte alla som tycker om arbetsmarknadsfrågor. En del föredrar skatter eller andra delar av lagen. Men det viktiga är att allting täcks. Att det hela tiden analyseras vad som kan göras för att förbättra lagarna som styr de viktigaste delarna av samhället.