Sida 2 av 3

IT-outsourcing för dina affärssystem

Det är inte helt lätt att driva en verksamhet i dag och för att du ska underlätta för dig själv kan det vara smart att utnyttja de möjligheter som finns med outsourcing som numera finns. Då lämnar du över ansvaret för exempelvis IT-driften till konsulter.

390-4-affarsplan-IT-drift-outsourcingFör en del verksamheter är det nödvändigt med speciella affärssystem och för att du ska ha koll på det senaste inom denna värld kan det vara av intresse att anlita IT-konsulter. Mer information om Pyramid affärssystem här som kan vara ett bra alternativ. Här kombineras funktionalitet, gränssnitt och mycket mer som tillsammans bildar ett komplett affärssystem.

Med Pyramids affärssystem kan du sköta allt från redovisning till handel på nätet för olika branscher och så vidare. Och det kvittar om du är ett mindre företag som växer eller redan är en medelstor verksamhet – du kan ha nytta av detta affärssystem oavsett.

Datasupport med helpdesk

Erfarenhet och kunskap när det gäller IT är eftertraktat och du kan läsa mer om Rationell ITs helpdesk lösning på: http://www.rationellit.se/vara-losningar/helpdesk/ om du vill. Det betyder att Rationell IT i princip är ditt företags IT-avdelning där kunder kan få hjälp direkt. Att underhålla och upprätthålla en stabil IT-plattform är mer eller mindre ett måste i dag.

Precis som allting annat runt omkring oss utvecklas hela tiden internet och IT:n kontinuerligt. Därför tas också nya idéer och tjänster fram allt eftersom för att vi ska kunna anpassa oss till det nya. Computer Sweden skriver i den här artikeln om molnbaserade affärssystem där få håller måttet visserligen – men som med allting annat krävs det en viss tid innan saker och ting blir tillräckligt testat och utarbetat för att det ska kunna fungera ordentligt och så som det faktiskt är tänkt. Och det lär inte dröja särskilt länge till heller när det gäller de molnbaserade affärssystemen.

Behӧver man verkligen redovisa?

278-4-redovisningTack vare att lagarna hela tiden justeras och fӧrӓndras så behӧver många fӧretag inte lӓngre redovisa sin aktivitet. I alla fall ӓr det inte lӓngre obligatoriskt fӧr de flesta mindre verksamheter. Detta betyder dock inte att dessa fӧretag ӓr glada och hoppar ӧver det hela. Istӓllet ӓr det många som vӓnder sig till en redovisningsbyrå och tar tag i det hela ӓndå.

En av anledningarna till att det kan lӧna sig att redovisa med jӓmna mellanrum ӓr att man visar upp sin ӓrlighet. Fӧretaget har ingenting att dӧlja, oavsett storlek, och man kӓnner sig dӓrfӧr fri att redovisa det man har. Detta kan bland annat vara till stor hjӓlp nӓr man ansӧker om ett lån. Bankerna ӓr intresserade av om fӧretaget kommer att kunna betala tillbaka pengarna inom utsatt tid. Genom att visa upp hur man skӧter fӧretaget och vilka summor som kommer in och går ut så kommer detta att ge en klar ӧversikt av verksamheten.

Att vӓlja redovisningsbyrå

Frågan om vilken redovisningsbyrå som ӓr bӓst kan vara relativ. Naturligtvis ӓr det viktigt att alla tillstånd och utbildning finns på plats, det ӓr grundlӓggande. Men sedan kan olika fӧretagare trivas eller fungera bӓst med ett antal olika alternativ. Fӧr de som ӓr aktiva inom en lite sӓrskild sorts verksamhet eller bransch kanske det fungerar bӓst med en redovisningsbyrå som har en viss erfarenhet inom detta ӓmne. Då kan de fӧrstå vad som hӓnder och sker samt ӓven ha stӧtt på liknande situationer tidigare. Men det ӓr ju inte absolut nӧdvӓndigt, det allra viktigaste ӓrӓndå att de kӓnner till vilka lagar som gӓller och hur man ska redovisa. Hitta redovisningsekonomer till bra pris här från Bokoredo.

En annan sak som tilltalar vissa fӧretagare ӓr en mindre redovisningsbyrå dӓr man kӓnner sina kunder innan och utan. Det blir mer personligt och man får en nӓrmare kontakt med de som hanterar ens ekonomiska fӧrehavanden. En handlӓggare eller ekonom tar hand om allt, ens uppgifter skickas inte vidare eller hanteras inte av olika personer. Just kundkontakten ӓr avgӧrande fӧr en hel del arbetsgivare, och ӓr något man uppskattar från både stora och små redovisningsbyråer. Man kanske inte kan prata med någon med en gång nӓr man kontaktar dem om något problem, men man kan lita på att de kommer att ta kontakt inom rimlig tid. Ibland via telefon, annars finns det e-post eller chat. Ta hjälp av redovisningsbyrån Bokoredo i Göteborg. De har alla de resurser och den erfarenhet som man fӧrvӓntar sig av en redovisningsbyrå.

Vikten av att redovisa

Det ӓr som sagt ett flertal fӧretag som vӓljer att lӓmna in en redovisning trots det faktum att det inte ӓr ett krav. Man håller noga koll på sin bokfӧring och allt vad det innebӓr. En vӓl skӧtt ekonomi ӓr ryggraden i ett lyckat fӧretag, vare sig man satsar på att bara lunka på eller om man vill vӓxa till sig och bli riktigt stor. Man måste ha kontroll ӧver vad som hӓnder och sker i fӧretaget, och framfӧr allt hur ens resurser anvӓnds. Slopandet av revisorer har lett till sämre bokföringar. Det ӓr viktigt att inte hamna i denna fӓllan utan istӓllet satsa på att allt skӧts korrekt och lagenligt.

Just lagen kan vara till hjӓlp fӧr ett fӧretag, ӓven om man ibland kӓnner att det bara handlar om att betala avgifter och skatter. En bra redovisningsbyrå kommer att bidra till att man tjӓnar pengar, eller att man kan undvika vissa skatter och utgifter. Allt helt enligt lagen och utan behӧva gӧmma något. Ekonomerna ӓr experter inom sitt område, och kan dӓrfӧr vara till nytta i flera olika situationer.

Säljstrategier och säljträning för engagerade företag

Varje företag har ett enkelt mål – att sälja så mycket av sina tjänster eller produkter som möjligt för att genom detta kunna tjäna så mycket pengar som man kan. På en marknad där konkurrensen hårdnar nästan oavsett vilket område företaget verkar inom är detta mål svårare än någonsin men fördelen är att det också finns sätt att förbättra sina säljstrategier. Nyckeln heter säljträning.

Hur kan säljträning hjälpa mitt företag?165-4-saljstrategier-saljtraning

Ditt företag kan vinna en mängd fördelar genom att investera lite tid och en viss summa pengar i säljstrategier och säljträning för de anställda.

  • Större självkänsla och självförtroende hos dina säljare. Genom adekvat träning kan till och med den mest erfarne säljare känna ny tillit till sin kapacitet och den nya säljaren kan få just den där knuffen han eller hon behöver för att våga ta i lite extra för att ro affären i hamn.
  • En mer effektiv säljstrategi. Med många duktiga säljare men utan en tydlig säljstrategi kan ditt företag förlora värdefull tid och dessutom pengar i själva säljprocessen. Genom säljträning kan ni förtydliga Ert företags säljstrategi betydligt.

Vilken leverantör bör man välja för säljträningen?

Det finns en mängd företag på marknaden och det kan vara svårt att veta vilket man bör välja för att uppnå bästa möjliga resultat för just sitt företag. Tänk på:

  • att undersöka om företaget har erfarenhet att lära ut säljstrategier och säljträning inom just det område som ditt företag verkar inom.
  • kontrollera pris och vad som faktiskt ingår i det paket ni köper.
  • att gärna läsa recensioner från andra kunder.

Ett av de företag som levererar professionell säljträning heter Bisevo – läs mer om Bisevos företagsanpassade program för säljträning här. Förbättra er säljprocess hos www.bisevo.se eller investera i dina anställda med en säljkurs – det finns inget att förlora på att skapa en smidigare process för att tjäna mer pengar.

Det finns idag mängder av media som fokuserar på just företagande och säljstrategier. Här kan du läsa om när Dagens Media intervjuar Jonas Olsen om hans framtida säljstrategier. Det är en intressant artikel som belyser såväl dagens aktuella utmaningar för företag som spännande tips på hur man kan tänka som företagare.

Vi lever i en spännande värld där möjligheterna att lyckas inom företagsvärlden och som entreprenör är stora. Genom att ta rätt beslut för att optimera sin säljstrategi och sina säljmöjligheter har man kommit en god bit på väg.

Hur man vӓljer en bra revisor

138-4-revisorAlla fӧretag måste skӧta sin bokfӧring, alla aktiviteter ska dokumenteras och fӧras in. Ett antal fӧretag har ӓven revisionsplikt, medan andra vӓljer sjӓlva att redovisa sin verksamhet. Nӓr man vӓljer revisor finns det en del saker att tӓnka på som kan leda till ett bӓttre val.

Till att bӧrja med tycker många om att ha en revisor som ӓr tillgӓnglig. Detta behӧver inte nӧdvӓndigtvis betyda att de finns i samma stad, men man ska kunna kontakta dem vid behov. Kan de inte svara i telefon direkt ska man kunna kontakta dem via e-post eller sociala media och vara sӓker på att de återkommer så fort de kan. En bra revisor brukar hålla kontakt med sina kunder i alla fall ett par gånger extra per år, och inte bara nӓr det ӓr dags fӧr redovisning. Hur man kommunicerar ӓr en annan aspekt, att man ӧnskar en personkemi som fungerar ӓr inte något att skӓmmas fӧr. Det handlar trots allt om något viktigt- ens fӧretag.

Vad kan man fӧrvӓnta sig av en bra revisor?

Ganska många fӧretag vӓljer att redovisa sin verksamhet ӓven om de inte lagligen ӓr fӧrpliktigade att gӧra så. Det ger ett solitt intryck och visar att man inte har något att gӧmma. Faktum kvarstår att de allra flesta fӧretag samarbetar med en revisor. Vad ska man då se efter nӓr man vӓljer revisor, fӧrutom att de ska vara tillgӓngliga och det verkar fungera med kommunikationen? En sak kan vara om de har erfarenhet inom den bransch ens fӧretag befinner sig i. Arbetet blir mer effektivt och går snabbare om de redan vet en del om det man håller på med. Här kan du få hjälp med redovisningen av Granberg i Malmö.

Det kan vara svårt att inte bara se på kostnaden nӓr man vӓljer en bra revisor, vissa ӓr faktiskt ganska dyra. Men det viktiga ӓr vad de kan tillfӧra fӧretaget, och inte bara ifråga om sin expertis. Ibland kan de personer de kӓnner, det nӓtverk de har och den information eller kunskapsbaser de har tillgång till vara guld vӓrd. Allt sådant kan man kolla upp innan man bestӓmmer sig. Ibland har man ӓven backningen av alla andra på kontoret, det finns alltid någon i gruppen som kan något lite extra.

Inte undervӓrdera vikten av en bra revisor

Alla kuggar måste fungera fӧr att fӧretaget ska gå framåt, och ekonomiavdelningen ӓr en stor del av detta. En bra revisor kan gӧra stor skillnad, och verkligen bidra till att fӧretaget lyckas. Misskött bokföring ledde till  att hästdrömmen fick läggas ner. Det vore bra tråkigt om något som man kan ta hand om redan från bӧrjan ska skapa problem lӓngre fram. Lagarna finns på plats fӧr att skydda samhӓllet, oavsett om man har ett stort eller litet fӧretag. Genom att samarbeta med sin revisor och lyssna på de råd han kan ge kommer fӧretaget att kunna tjӓna pengar. En liten del i det stora hela kan det kӓnnas som, men en som man verkligen inte ska ignorera.

Pimpa din mobiltelefon med tillbehör

I dag ser man sällan människor i sin omgivning som inte har en mobiltelefon i handen, fickan eller väskan. Den skymtas överallt och personer i alla åldrar har en sådan. De smarta telefonerna är en viktig del i vår vardag och med tillbehör kan du göra den riktigt personlig.

282-iphone-mobiltillbehörDe flesta kommer förmodligen ihåg annonserna i tidningar där man kunde köpa olika pixlade bakgrunder och monotona eller polyfona ringsignaler. Likaså kunde man köpa skal och byta ut. Numera fotograferar vi egna bakgrunder och laddar ner låtarna via butiker i telefonen – dock tycker många fortfarande om att byta skal. Visserligen är det främst till för att skydda mobilen i dag.

På nätet finns det flera olika butiker som säljer allt från skal till mobilplånböcker och en rad andra tillbehör. Och kanske har du ett företag som du vill marknadsföra? Då är det ypperligt att trycka upp mobilskal med loggan eller på andra tillbehör som syns så fort du eller dina anställda är på språng. Skalhuset.se säljer iPhone-prylar liksom smarta produkter till andra telefonmärken där du kan hitta det mesta du kan tänka dig.

Olika mobilskal och accessoarer

Det finns som sagt många extraprylar du kan köpa till din telefon i dag. Till exempel finns det laddare som du kan använda i bilen liksom armband så att du kan lyssna på musik när du tränar. Det finns dockningsstationer, headset och mycket mer att köpa till beroende på hur mycket pengar du vill lägga ner på din mobiltelefon.

Mobilskal finns på www.skalhuset.se som är en av Sveriges största återförsäljare när det gäller mobiltillbehör. Något som är bra då du beställer här är att de skickar din leverans redan samma dag om du handlar innan klockan 14:00. Det är ju uppskattat om din laddare plötsligt slutar fungera eller du verkligen behöver få produkterna snabbt.

Utveckla marknadsföringen med e-post

För ett företag är det oerhört viktigt att ha en välfungerande marknadsföring för att man ska synas i dag. Numera finns det flera olika sätt att sköta marknadsföringen på och ett sätt som blir allt större är att skicka ut nyhetsbrev via e-post, så kallad e-postmarknadsföring.

98-nyhetsbrev-infortmation-internetI dag finns det lite olika företag som erbjuder tjänster så att du kan skapa ett nyhetsbrev snabbt och enkelt. Du behöver inte kunna allting från grunden utan du lär dig det allt eftersom och självklart finns det support som gör det enkelt för dig att kunna ta kontakt och få den hjälp du behöver när du ska skapa dina nyhetsbrev.

Har du aldrig testat på att marknadsföra dig och ditt företag med hjälp av nyhetsbrev via e-post finns det ypperliga möjligheter att göra det numera. Du kommer att kunna se intressant statistik för hur nyhetsbreven tas emot av mottagaren och vad han eller hon gör med brevet. Öppnas det eller slängs det. Och om det öppnas vad klickar personen på för slags länkar, till exempel.

Testa mailRelates program för e-postmarknadsföring gratis i 30 dagar genom att skapa ett demokonto på sajten. Då har du möjlighet att se vad du kan göra med nyhetsbreven och kanske behöver du inte längre marknadsföra dig via vanliga tidningsannonser eller liknande.

Planera i förväg

En väldigt fiffig sak med nyhetsbreven du skickar ut via e-post är att du kan skicka flera gånger i veckan om du skulle vilja det. Många stora sajter pumpar mer eller mindre ut nyhetsbrev till sina kunder för att de förhoppningsvis ska kunna erbjuda någonting som kunden bara inte kan motstå. Du kan till exempel förbereda och planera flera nyhetsbrev i förväg eftersom man kan schemalägga sina mailutskick.

Du kan alltså sitta i lugn och ro och fundera ut veckor i förväg och lägga upp hur nyhetsbreven ska se ut och vilken information och vilka erbjudanden som ska vara med. Visserligen kan det ta en liten stund innan du kommer underfund med alla de fördelar som finns med marknadsföring via e-post men efter ett tag kommer du garanterat att få kläm på det. Och du kan som sagt alltid vända dig till företagets kundsupport som finns där för att hjälpa dig, vilka problem eller frågor du än råkar ha.

Missbruka inte

Men det gäller så klart att man inte missbrukar det här med nyhetsbrev heller. Alla vill nämligen inte ha det och vanligtvis får kunderna välja om de vill prenumerera på ett visst nyhetsbrev eller inte. För att du ska få viss förståelse för vad det handlar – här är ett dåligt exempel på hur man inte ska bedriva sina e-postkampanjer.

Du vill ju inte hamna i dålig dager på grund av din marknadsföring. Snarare tvärtom vill du stärka ditt varumärke och förhoppningsvis skapa en mer positiv aura kring det. Så var lite eftertänksam när det gäller din marknadsföring överlag oavsett om det gäller nyhetsbrev via e-post eller om du ska skicka ut reklam i brevlådan. Det är inte heller fel att se till att företaget har en utbildad person som är marknadsansvarig som vet hur det hela fungerar så att er marknadsföring blir något bra för företaget och inte stjälper varumärket.

Har du ännu inte testat e-postmarknadsföring har du i alla fall någonting spännande framför dig och det är med största sannolikhet en tjänst du kommer att vilja fortsätta med även senare genom att köpa rätt tjänstepaket för företaget.

 

Utveckla marknadsföringen med profilprodukter

Det finns många olika sätt att marknadsföra ett företag på. Man kan till exempel annonsera i tidningar eller producera reklam som syns i tv och i radio. Men det går även att marknadsföra med hjälp av profilprodukter.

193-profilprodukter-muggar-tryckNågonting som är av största vikt för alla företag oavsett bransch är marknadsföringen. Man måste få människor att veta att företaget finns och vilka tjänster eller produkter som erbjuds. Om ingen vet att företaget existerar blir det desto svårare att locka till sig kunder.

Det finns som sagt olika sätt att arbeta med reklam och marknadsföring som du kan prova på. Huvudsaken är att företaget och dess logga syns så att ni inte försvinner i myllret av alla andra företag. Det finns till exempel en rad olika profilprodukter som kan fungera ypperligt som reklam. Man kan marknadsföra sig genom profilprodukter som bland annat:

Som presenter

Det behöver inte nödvändigtvis heller vara profilprodukter som enbart används på arbetsplatsen. Det kan också vara prylar och kläder som man ger bort som julgåvor eller presenter inför sommaren och semestern. Man kan nämligen beställa fina glas och skålar också som blir uppskattade presenter hos de flesta anställda och kunder. En snygg profilprodukt är Vänerskålen som är något alldeles extra.

I dag finns det flera olika företag runt om i landet som erbjuder utbud med mängder av profilprodukter där man själv kan välja tryck och text på så att det blir personligt. Dessutom blir det inte sällan lite billigare om man gör en större beställning. Det finns med andra ord många fördelar med att använda sig av profilprodukter både som presenter och i marknadsföringssyfte.

Profilera kläder

Det behöver inte nödvändigtvis vara produkter med loggan på som man beställer. Numera går det att köpa snygga kläder där man kan få ett tryck med företagets logotyp som fungerar utmärkt som reklam men även som arbetskläder. Det finns nämligen en rad olika kläder och utföranden som du kan välja mellan för att hitta något som passar just ditt företag.

I samband med att dina anställda använder sina profilkläder i jobbet och de gånger de eventuellt utför något jobb på plats någonstans kommer de att fungera som reklam. De som går förbi kan ju inte undgå att lägga märke till det tryck som finns på kläderna.

Småprylar

Som tidigare nämndes finns det också möjlighet att beställa mindre profilprodukter så som till exempel muggar och pennor. Det är alltid bra att ha i lager på arbetsplatsen och även en sådan liten sak som en penna kan vara bra reklam. För en hel del kunder kommer råka få med sig en penna och när den är på vift kommer ännu fler människor att se både den och företagets namn.

Likaså kan det vara bra att ha exempelvis små reflexer eller liknande vid disken så att kunder kan plocka med sig dessa hem. Man kan också ha framme en skål med karameller inslagna med företagets namn på pappret. Det är små gester men det lilla blir som bekant ofta stort. Och genom att låta varumärket synas ordentligt kommer det att bli lättare för folk runt omkring att lägga namnet på näthinnan och förhoppningsvis kommer de tillbaka eller blir nya kunder då de har sett någon av dina profilprodukter någonstans.

Handla miljövänligt via nätet

Att tänka miljövänligt och handla rättvisemärkta varor och ekologiska produkter är någonting som är en självklarhet för många. Dock finns det också en hel del människor som inte bryr sig om detta. Men nu när det är så enkelt att handla miljövänligt online finns det egentligen ingen anledning att inte göra det.

159-ekologiskt-miljövänligt-naturOftast är det en fördel att handla online jämfört med att handla i fysiska butiker eftersom det är billigare. En dyr golvhyra i en butik byts ut mot en lägre lagerhyra och därmed är det lättare att hålla priserna på en rimlig nivå. Visserligen brukar miljövänliga och rättvisemärkta alternativ betyda att du får betala lite mer än vanligt men du kan åtminstone handla med gott samvete.

I dag finns det flera olika saker du kan göra för att dra ditt strå till stacken för en renare och bättre värld samt en hållbar framtid. Bland annat kan du som sagt handla dina miljövänliga och ekologiska produkter online. Du kan till exempel besöka den ekologiska webbutiken Medvetna.se för att se över vilket brett sortiment som finns med allt från livsmedel till inredningsprylar och mycket mer.

Bli fadder

Förutom att göra aktiva val när du handlar kan du stötta de som har det svårare i världen genom att bli fadder. För en liten summa pengar som kanske inte är så avgörande för din framtid kan du hjälpa någon annan. Då hjälper du ett barn på ett barnhem i Kutwanana. Genom att bidra med 200 kronor i månaden kan du förändra barnets liv.

För pengarna kommer barnet att få kläder, mat, skolmaterial och så vidare. När du blir fadder får du också ett fint diplom och information och bilder kring hur ditt fadderbarn mår och utvecklas allt eftersom.

Om du känner att du vill hjälpa någon att få en bättre start i livet som förhoppningsvis leder till att ett barn får en bra uppväxt och ett drägligt liv där det är extra svårt bör du inte tveka att bli fadder. Om inte här så via någon annan organisation som finns i dag. Dina val kan spela stor roll för någon annan här i världen så se till att välja det som känns rätt inne i hjärtat.

Skydda företagets dyrbara elektronik

Även om tekniken är fascinerande är det inte alltid helt lätt att förvara den. Inte sällan rör det sig om utrustning för tiotusentals kronor, ibland mer, som man helst ser till att ha i så bra skick som möjligt. För att kunna förvara dessa fragila ting finns det speciella skåp som kan användas till ändamålet.

138-säkerhet-förvaringDet finns så klart lite olika typer av skåp beroende på hur ni tänker er förvaringen. Bland annat finns det någonting som kallas för datamedieskåp. Dessa förvaringsenheter är skapade så att de ska kunna skydda datamedia av olika slag mot fukt, värme, gaser och så vidare. Nu kan ni skydda företagets lättillgängliga och mobila hårdvara i dessa så kallade ”datamediaskåp” om ni till exempel åker bort en längre tid. Då kan ni med största sannolikhet känna er säkra på att era saker är i tryggt förvar under tiden.

Vill ni hålla sakerna utom räckhåll för tjuvarna kan ni förvara företagets servrar i inbrottssäkra serverskåp. Denna typ av skåp fungerar likt ett så kallat säkerhetsskåp där man vanligtvis förvarar bland annat datorer i vid skolor och kontor till exempel.

Känsligt material

Om ni investerar i ett serverskåp kan ni skydda ert känsliga material mot tjuvarnas ivriga fingrar. Dessa skåp har skapats med en stålplåt på 4 millimeter. Dessutom har de självklart också ett lås som skyddas av en borrskyddsplatta, manganstål och sprängsäkring.

Skåpen har man producerat så att de ska kunna vara en förvaringsplats för exempelvis datorer men även för andra typer av föremål som inte tål värme så bra. På grund av detta finns det en fläktventilation som är temperaturstyrd, grenuttag, samt hål som har blivit godkända för att dra igenom kablar.

Det går även att installera en datamediainstans i serverskåpen som har en brandklassning särskilt utformad för att kunna hålla datamedia oskadd. Som du ser finns det ordentliga säkerhetsåtgärder att ta till om man önskar ha sina dyrbara teknikprylar oförstörda och ifred från personer som inte vet skillnaden mellan ”ditt och mitt”.

Skydd på avstånd

Vill man skydda sina servrar på extern plats finns Bahnhofs serverrum Pionen som en del säkert redan känner till. Pionen ligger nämligen i ett kärnvapensäkert skyddsrum som härstammar från Kalla Kriget. Anläggningen ligger under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm och om du ska komma in har du en 40 centimeters ståldörr att passera.

Så om du vill skydda dina servrar på en extern plats blir det inte mycket säkrare än så här. I och med att man har märkningen ”Based in Sweden” kan du vara säker på att lagringen sker på svensk mark. Därmed kan du känna dig trygg när det gäller säkerhet mot företagsspionage, myndighetsövervakning, avlyssning och liknande. Driftsäkerheten hos Bahnhof är extremt hög och du behöver i princip aldrig vara osäker på hur du har det med dina servrar om du hyr en server på detta ställe.

Ljud som förstärker intryck

Tystnad är någonting som vi alla behöver emellanåt. Särskilt om du jobbar någonstans där ljudnivån är hög, bullrig eller helt enkelt överväldigande och utmattande. Men vid vissa tillfällen tillför ljud en hel del som skapar ett visst intryck.

2-ljud-effekterEtt bra exempel då ljud verkligen förstärker ett intryck eller helt enkelt skapar en viss känsla är inte sällan i filmens värld. Det kan handla om en skräckfilm, en thriller, en komedi eller drama. Skulle du föreställa dig att ljudet plötsligt försvann och bara dialogen fanns kvar skulle det förmodligen kännas ganska märkligt.

Men det kan också förstärka känslor på sitt vis om man exempelvis tittar på den obehagliga filmen ”Paranormal Activity”. Där valde man att utelämna musik och andra effektljud för att det skulle kännas ruskigt äkta. För i verkligheten hörs det knappast glada sånger när man strosar gatan fram och är på glatt humör.

Fast det hade ju varit trevligt med lite ljudeffekter i vardagen också för att höja stämningen då och då när allting känns grått och trist. Det är nog många människor som fantiserar i sitt inre om hur de medverkar i en musikvideo på bussen hem från skolan eller jobbet.

Glöm inte ljudet

Ljudet är någonting som absolut inte får glömmas bort i samband med en inspelning och det kvittar om det handlar om radio eller tv eller film. Och om du är i full färd med någon form av produktion som också innefattar ljud av något slag bör du se till att kvaliteten är hög. Det skulle ju vara förargligt om slutprodukten inte blir bra på grund av dåligt ljud.

Var inte rädd för att kosta på dig att ta in hjälp utifrån. Flickorna Larsson från Stockholm är ett produktionsbolag som kan ljud och radio, som även producerar filmljud och hjälper till i den kreativa processen. Ibland händer det att man helt enkelt kör fast eller har snöat in väldigt mycket på en viss idé varpå skygglapparna blir stora när det gäller andra förslag. Och då kan det också vara positivt med kunniga människor som hjälper till. Besök gärna deras hemsida här för mer information om du är intresserad.

Alla delar är viktiga

Det är nog ganska många som tänker att kameraarbetet är det viktigaste eller att en slogan i en radioreklam är det primära. Men faktum är att alla delar egentligen är lika viktiga i olika produktioner. Det gäller allt från kamera till manus till ljussättning och ljud. Med dåligt ljus och dåligt ljud kommer du knappast kunna berätta den historia du önskar.

Mycket ligger också i detaljerna. Ofta är det just detaljerna som skapar den totala helheten och gör att det inte blir en platt pannkaka av alltihop. Därför är det så viktigt att du verkligen förstår vikten av skapandeprocessen och att du inte förringar de olika pusselbitarna som tillsammans blir en produktion. Det gäller oavsett vad det handlar om.

Svenskar stora utomlands

När det gäller olika typer av produktioner inom mediebranschen är det inte någon hemlighet att svenskarna är väldigt stora utomlands för att de har gjort rykte om sig att vara väldigt duktiga. Det märks inte minst på att det just nu finns ett svenskt produktionsbolag på Forbes-lista. Och det säger ju en hel del.

Även om mediebranschen är hård i dag i Sverige innebär det inte att den som verkligen vill lyckas kommer att lyckas. Men det gäller så klart att verkligen satsa på en karriär inom mediebranschen om man nu vill nå så högt som möjligt.

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »